Hängställning i Bromma flygplats


För att kunna göra ventilationsarbeten och underhåll, vart vi ombedda att göra en ställning som kunde tillfredsställa deras behov. Vi konstruerade två stycken hängställningar som nu kommer att hänga där i flera år framöver. Trots att vi får svåra utmaningar så lyckas vi alltid komma med en lösning.

bromma hänhbromma häng2